mizcawaii: cantik itu indah

ana here

hi ! nama aku rosliana rusli tapi orang panggil aku cik na , ana , @ ros hahaha banyak sangat nama samaran aku kan. I <3 MY BELOG .. yeayy !!! aku suka membaca , menulis , berbelog & etc *______^"

KliK - KliK

SauDara-SaudaRi

26 April 2011

SOLAT

FREE download E-Book, Software komputer & Handphone, ceramah, video & Lainnya di WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET
QS. 9 Taubah: 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu , Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.

Saking cinta pada kita, Rasulullah Muhammad SAW bersabda:
“Setiap Nabi diberi doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah, namun aku menyimpan doa itu agar dihari kiamat dapat kugunakan untuk menyelamatkan umatku.” HR. Muslim

Jika ingin, Rasulullah Muhammad SAW dapat meminta doa yang membuatnya tenar dan terhebat diantara para Nabi, namun beliau tidak melakukannya, beliau Rasulullah Muhammad SAW menyimpannya untuk kita dihari akhir nanti.

Nabi saw telah menjadikan kecintaan sebagai syarat iman .
Seseorang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW:
Ya Rasulallah, apa iman itu?
Rasulullah Muhammad SAW menjawab,
Allah dan Rasul-Nya lebih kamu cintai daripada apa pun selain keduanya .”

Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik:
''Tidak beriman kamu sebelum Allah dan Rasul-Nya lebih kamu cintai dari siapa pun selain mereka .

Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
Tidak beriman kamu sebelum aku (Rasulullah) lebih dicintai dari keluarganya, hartanya, dan seluruh umat manusia .”

Hadis di atas menjelaskan surat Al-Taubah ayat 24: Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". & Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik.

Sumber cinta pertama adalah Allah, kemudian kita mencintai siapa saja yang dicintai Allah, termasuk rasul-Nya, dan mencintai apa yang dicintai oleh pencinta Allah, termasuk para sahabat & ahlul bait.

Karena itu, doa yang biasa kita baca adalah: “Ya Allah, kumohonkan kepada-Mu cinta`Mu dan mencintai orang-orang yang mencintai`Mu, dan mencintai setiap amal yang membawa kami ke dekat`Mu...

Dan pula diriwayatkan dalam Hadits bukhari, saat Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan KEHARUSAN mencintai ALLAH & Rasul-NYA:

Maka Umar bin Khatab r.a. berkata:
“Wahai Rasulullah! Demi Allah! Engkau lebih aku cintai daripada Hartaku, keluargaku dan orang tuaku , kecuali dari diriku sendiri.” (Umar lebih mencintai dirinya sendiri dibanding Rasul)

Rasulullah Muhammad SAW menjawab:
“Tidak! Wahai Umar, bahkan aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.”

Umar berkata:
“Jika begitu, Demi Allah! Engkau akan lebih aku cintai daripada diriku sendiri wahai Rasulullah !”

“Sejak sekarang,imanmu telah sempurna wahai umar!”
Tegas Rasulullah Muhammad SAW.
HR. Bukhari 6485, HR. Ahmad 22125

Dengan cinta Allah & Rasul melebihi segalanya, kita tidak menjadi benci pada orang tua, anak, suami/istri, keluarga atau lainnya. Justru dengan cinta Allah & Rasul, maka kita diwajibkan untuk menghormati orang tua, meski orang tua kita masih belum juga mendapat hidayah Allah untuk menerima Islam.

FREE download E-Book, Software komputer & Handphone, ceramah, video & Lainnya di WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia [*].

[*] Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

Dengan cinta Allah & Rasul melebihi segalanya, Justru Allah mewajibkan kita menyayangi anak, istri, dan seluruh muslimin muslimah dimuka bumi, menghormati hak tetangga meski mereka kafir, mengenal seluruh manusia di berbagai belahan bumi dan sebagainya.

Dengan cinta Allah & Rasul melebihi segalanya, kita DILARANG menjadi pelaku bom di hotel-hotel / tempat umum, kita DILARANG menjadi pelaku bom bunuh diri, kita DILARANG menjadi pelaku teror, karena Allah memerintahkan menyampaikan Islam dengan hikmah & cara yang baik, dan membantah pun harus dengan cara yang baik. Kita dilarang membunuh manusia yang tidak berdosa dalam menyampaikan dakwah Islam.

QS.5 Maa’idah (Hidangan): 32. Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain[*], atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya [**]. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[***] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

[*] Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash.
[**] Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.
[***] Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

Bom sana bom sini sama sekali tidak karuan bukan ajaran Islam untuk menyampaikan dakwah, sesungguhnya kewajiban kita hanyalah menyampaikan dengan hikmah dan cara yang baik, dalam membantah pun diperintahkan menggunakan cara yang baik pula, bukan main bom tanpa aturan dan tanpa tujuan sama sekali.

QS.42 Asy-Syuura (Musyawarat): 48. Jika mereka berpaling Maka Kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan. Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami Dia bergembira ria karena rahmat itu. dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena Sesungguhnya manusia itu Amat ingkar.

QS.16 An-Nahl (Lebah): 82. Jika mereka tetap berpaling, Maka Sungguh kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan dengan terang [*].

[*] Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. tidak dapat memberi taufiq dan hidayah kepada seseorang sehingga dia beriman.

QS.16 An-Nahl (Lebah): 125. Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[*] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik . Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

[*] Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

QS.5 Al-Maa’idah (Hidangan): 92. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan dengan terang .

QS.3 Ali ‘Imraan (Keluarga Imran): 20. Kemudian jika mereka mendebat kamu, Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (juga) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi[*]: "Apakah kamu (mau) masuk Islam ??? [**]". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan . dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

[*] Ummi artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan Ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang tidak diberi Al Kitab.
[**] Kewajiban dakwah tidak hanya pada sesama muslim, tapi pada saudara lain yang masih tersesat kafir pun wajib juga.

QS.64 Ath-Thaghaabun (Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan): 12. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling, Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang .

No comments:

Come Come N See. .. .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Masa Berlalu