mizcawaii: cantik itu indah

ana here

hi ! nama aku rosliana rusli tapi orang panggil aku cik na , ana , @ ros hahaha banyak sangat nama samaran aku kan. I <3 MY BELOG .. yeayy !!! aku suka membaca , menulis , berbelog & etc *______^"

KliK - KliK

SauDara-SaudaRi

10 February 2011

Dan Jesus Pun Terbukti DI-SUNAT image DAN JESUS PUN TERBUKTI DISUNAT ("TUHAN" KOK DISUNAT?) by ۩۞۩ - 15LAM T3RBUKT1 B3NAR - ۩۞۩ on Tuesday, February 1, 2011 at 4:22am Salah satu ajaran yang hilang dari umat christiani itu ialah BER-KHATAN / BER-SUNAT. Banyak sekali & hampir semua pria umat christian tak mengamalkan KHATAN / SUNAT. Padahal ini diajarkan dalam alkitab yang ditangan mereka. kami tak asal bicara saja, semua harus ada bukti, dan bukti terkuat ialah kitab. السلام عليكم . بِسْــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم.لا إله إلاَّ الله.محمد رسو ل الله الحمد لله رب العا لمين. الصلاة و السلام على رسو ل الله.اما بعد Ini adalah posting nomor 21 dari group ITB 1, diedit dengan PENAMBAHAN-PENAMBAHAN BARU yang lebih lengkap oleh Hamba Allah, admin www.islamterbuktibenar.net DAN JESUS PUN TERBUKTI DI-SUNAT,,, TUHAN KOK DISUNAT? Kejadian 17:7. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi PERJANJIAN YANG KEKAL , supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 17:8 Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untok selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka." 17:9 Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau HARUS MEMEGANG PERJANJIAN-KU , engkau dan KETURUNANMU TURUN-TEMURUN . 17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang HARUS kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu SERTA KETURUNANMU , yaitu setiap laki-laki di antara kamu HARUS DISUNAT; 17:11 HARUSLAH DIKERAT KULIT KHATANMU dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. 17:12 Anak yang berumur delapan hari HARUSLAH DISUNAT , yakni SETIAP LAKI-LAKI di antara kamu, TURUN-TEMURUN : baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 17:13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang HARUS DISUNAT ; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi PERJANJIAN YANG KEKAL . 17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu HARUS DILENYAPKAN dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah MENGINGKARI perjanjian-Ku." Dan memang para Nabi pun berkhatan & mengikuti PERJANJIAN KEKAL ini, sekali lagi, kami tak asal bicara, semua harus ada bukti: Nabi Ibrahim AS & Nabi Ismail AS bersunat Kejadian 17:26 Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat. Nabi Ishak AS bersunat Kejadian 21:4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nabi Yosua (Nabi kecil dari Bani Israel) menuruti perintah Sunat Yosua 5:7 Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikan-Nya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Nabi Yesaya menuruti Sunat, Tak bersunat ialah Najis Yesaya 52:1. Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorangpun yang TAK BERSUNAT atau YANG NAJIS akan masuk lagi ke dalammu. Nabi Yeremia memerintahkan Sunat Yeremia 4:4 Sunatlah dirimu bagi TUHAN, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murka-Ku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat!" Nabi Yehezkiel, tak bersunat ialah najis Yehezkiel 44:7 yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Mungkin paderi/pendeta bicara itu tak benar karena ayat itu adanya dalam Old Testament/Perjanjian Lama/"Taurot" yang sudah tak berlaku. ... ^_^ ... Kalo begitu, mari kita lihat pulak ayat dalam "Injil"/Perjanjian Baru/New Testament. Semua lelaki wajib sunat Kisah 15:5 Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata: "Orang-orang bukan Yahudi HARUS DISUNAT dan DIWAJIBKAN untok menuruti hukum Musa ." Nabi Yohanes pun disunat (Nabi Yahya AS) Lukas 1:59 Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya, 1:60 tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Jesus pun disunat Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya. Dari Semua Ayat-ayat diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan: 1. Khatan ialah Perjanjian K E K A L S E L A M A N Y A. 2. Khatan berlaku T U R U N - T E M U R U N 3. Khatan itu H A R U S & W A J I B kepada semua laki-laki 4. Khatan itu D I K E R A T K U L I T K H A T A N, bukan khatan hati 5. Jika melanggar maka harus D I L E N Y A P K AN dari muka bumi 6. Jesus T I D A K menghapus hokum Taurat & Kitab Para Nabi 7. Umat Kristen melanggar perintah Jesus karena menghapuskan Taurat & Kitab Para Nabi 8. Umat Kristen menghina & mengganggap Taurat & Kitab para Nabi sudah kuno & ketinggalan jaman dengan mengatakan Perjanjian LAMA (KUNO) 9. Umat Kristen tidak taat pada Nabi Isa karena tidak mengikuti Sunat yang dicontohkan Nabi Isa Ajaran dari ALLAH yang dilaksanakan oleh SEMUA para nabi terdahulu & SEMUA laki-laki terdahulu dihilangkan oleh christian berdasarkan ayat: Surat Paulus yang Pertama pada Jemaat di Galatia 6:15 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dengan hujjah ayat diatas lah, Perjanjian Sunat YANG KEKAL SELAMANYA yang ditaati seluroh Nabi & jelas ramai tertulis dalam Kitab "Suci" dikhianati oleh mereka. Dan terbukti mereka mengkhianati PERJANJIAN KEKAL SELAMANYA yang ditaati oleh Jesus sendiri. Kalau pun ada ummat christiani yang berkhatan, maka kebanyakan bukan karena taat hukum taurot, tapi karena tujuan kesihatan. Tapi jika ada ummat christiani yang berkhatan, atau orang murtadin kafir sudah berkhatan & masok christian, maka tidak akan diselamatkan oleh Jesus. Ini bukan kami yang bicara, tapi Paulus: Galatia 5:2 Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus SAMA SEKALI TIDAK AKAN BERGUNA BAGIMU. Maknanya orang christian yang berkhatan, maka tidak akan diselamatkan oleh Jesus. Jadi bagi yang ingin diselamatkan oleh kristus, maka ada baiknya mereka mengambil kembali kulit khatan yang telah dipotong, lalu dibawa ke Hospital / Doktor untok dijahit / disambung seperti semula supaya Jesus dapat berguna seperti ayat Galatia Pasal 5 ayat 2 diatas. Tapi, kami heran, jika paulus bicara Kristus tak berguna bagi orang yang dikhatan, lalu apa sebabnya dia bersunat pula? Paulus pun bersunat Filipi 3:4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi: 3:5 disunat pada hari kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, Dan T E R B U K T I jika Nabi Isa pun sesungguhnya mengajarkan SUNAT kepada ummatnya, tapi ajaran itu telah dihilangkan oleh gereja. T E R B U K T I N Y A T A: Nabi Ibrahim di-sunat Nabi Ismail di-sunat Nabi Ishak di-sunat Nabi Yoshua di-sunat Nabi Yesaya di-sunat Nabi Yeremia di-sunat Nabi Yehezkiel di-sunat Nabi Isa pun di-sunat Bahkan,,, Paulus pun di-sunat Anehnya,,, Yang ngaku umatnya kok ga disunat? Yang lebih aneh, Paulus melarang, tapi mengapa ikut disunat? Dan yang paling aneh, "TUHAN" kok punya ... maaf... kemaluan yang disunat? Dan aneh diatas aneh,,, Umat kristen masih saja menolak, mengingkari Beralasan macam-macam MENURUT PENDAPAT PRIBADI TANPA BUKTI . JIKA MEREKA TIDAK MEMPERCAYAI KITAB, MAKA MEREKA TIDAK AKAN PERNAH PERCAYA MUKJIZAT APAPUN MESKI DITURUNKAN MALAIKAT DIDEPANNYA ATAU DIBANGKITAN ORANG YANG SUDAH MATI. Lukas 16:25 Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 16:26 Selain dari pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 16:27 Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, 16:28 sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 16:29 Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 16:30 Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 16:31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dari ayat ”Injil” Bibel Perjanjian Baru jelas tertulis jika mereka menolak ayat-ayat ”Taurat” yang diberikan pada Nabi Musa & Kitab-kitab para Nabi, maka mereka tidak akan percaya sekalipun dibangkitkan orang mati yang sudah mengetahui agama yang benar. Hal ini, bahwa kitab suci ialah BUKTI TERKUAT KEBENARAN SEBUAH AGAMA, didukung baik oleh Qur’anul kariim maupun alkitab Kristen. QS.41 Fushshilat:53. KAMI akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, HINGGA JELAS BAGI MEREKA BAHWA AL-QUR'AN ITU ADALAH BENAR . Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? QS.7 A’raaf: 203. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. AL-QURAN INI ADALAH BUKTI-BUKTI YANG NYATA DARI TUHANMU , petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." QS.20 Thaahaa:133. Dan mereka berkata: "Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya?" Dan apakah belum datang kepada mereka BUKTI YANG NYATA DARI APA YANG TERSEBUT DALAM KITAB-KITAB TERDAHULU? Kesimpulannya, bukti terkuat sebuah agama ialah dari KITABNYA... Karena kitab diakui dari TUHAN, perkataan TUHAN, jika memang benar & masih murni dari TUHAN, maka tidak boleh ada kesalahan sedikitpun didalamnya. Dan kini, ajaran sunat yang telah hilang itu, dimurnikan kembali oleh ALLAH dengan datangnya ISLAM Rahmatan Lil'Alamiin, Rahmat bagi Semesta Alam. Kami berani mengatakan sunat itu benar karena ada buktinya… Tidak asal bicara, ada buktinya... Puluhan ayat sudah kami bahas diatas Tapi mereka, Jika mengatakan sunat itu salah... Mana buktinya? Mana ayatnya? Jika Jesus saja bersunat... mengapa ummatnya tidak? Mengapa khianati Jesus & menuruti Paulus? Sementara Paulus sendiri saja disunat… Ingin ikut Jesus atau ingin ikut Paulus? Yohanes 14:15. "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 1 lagi persoalan... Dan ini berdasar ayat: Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya. Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan: 1. Mungkinkah Tuhan disunat? 2. Mungkinkah disunat tapi tidak memiliki... maaf... zakar? 3. Jika tidak mungkin.... dan pasti memiliki zakar... tapi Mungkinkah Tuhan memiliki kemaluan??? 4. Dapatkah pisau sunat melukai “Tuhan”? & Memotong bagian tubuh “Tuhan”? Maaf, kami tak hina Nabi Isa, karena ia ialah termasuk Nabi mulia umat Islam. Tapi disini yang kami gugat ialah soal gelar "TUHAN" yang diberikan pada Nabi Isa. Mungkinkah Tuhan memiliki kemaluan??? Mungkinkah kemaluan Tuhan disunat??? Ini yang kami pertanyakan! Dan kami bicara seperti ini bukan menurut hati, tetapi selalu berdasar kitab yaitu: Lukas 2:21. Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya. Jadi jangan marah pada kami, tapi marahlah kepada kitab, mengapa kitab menulis TUHAN DISUNAT ? Sebaiknya dihapus saja ayat itu & ditukar dengan: TUHAN TIDAK PERNAH DISUNAT atau JESUS TIDAK PERNAH DISUNAT KARENA IA TUHAN. Jika ada yang melanggar PERJANJIAN KEKAL tentang khatan / sunat ini, maka ancamannya lagi lebih kejam dari hukuman pejabat yang Korupsi karena pelanggar hukum sunat ini HARUS dihukum mati! Kejadian 17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu HARUS DILENYAPKAN dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah MENGINGKARI perjanjian-Ku." Jadi, ada baiknya lelaki dari ummat christian bersunat Tak usah malu karena Nabi Ibrahim pun bersunat ketika sudah tua Jadi,,, 1 bukti lagi... ISLAM TERBUKTI BENAR.... Qs.3 Ali Imran:85 Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka SEKALI-KALI TIDAK AKAN DITERIMA daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Qs.3 Ali Imran:19 Sesungguhnya agama disisi Allah HANYALAH Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya Tak sempurna iman seorang muslim sehingga ia mencintai muslim lain seperti mencintai diri sendiri. Salah satu bentuk cinta ini ialah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dan kemunkaran yang banyak terjadi masa ini ialah banyak orang disekitar kita berkata "Semua agama itu baik", "Semua agama itu benar", "Semua agama sama", "Semua agama masuk surga", "Semua agama dari TUHAN". Betulkah ISLAM yang mulia ini disamakan dengan agama-agama lain??? Kita harus BUKTIKAN cuma Islam saja yang benar. Dakwahkanlah meski cuma 1 ayat shaja, mulakan dari saudara & rakan2 sekitar kita. Biar cuma secuil 1 ayat tapi disampaikan, lebih baik daripada banyak ilmu tapi cuma untuk diri sendiri. APA BUKTI ISLAM BENAR? Sangat penting untuk ribuan new member yang join tiap hari, tolong klik: http://islamterbuktibenar.net/?pg=custom&id=4535 atau www.facebook.com/Islam.TBUKTI.Benar?v=info Untuk posting hari-hari lalu, silahkan klik: www.islamterbuktibenar.NET ►►► MENYAMPAIKAN IALAH KEWAJIBAN KITA SEMUA◄◄◄ Qs.3:20 KEWAJIBAN kamu hanyalah menyampaikan ❤♡ ❥ ♥ Qs.42:48 KEWAJIBANMU tidak lain hanyalah menyampaikan ❤♡ ❥ ♥ Qs.16:82 KEWAJIBAN yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan QS.8:38 KATAKANLAH PADA ORANG-ORANG KAFIR ITU… Qs.16:125 SERULAH pada jalan Tuhan-mu dengan hikmah & pelajaran baik Qs.5:92 KEWAJIBAN Rasul Kami, hanyalah menyampaikan dengan terang Qs.64:12 KEWAJIBAN Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang TOLONG DISEBARKAN, dengan klik BAGIKAN / SHARE / KONGSI dibawah gambar / note agar rekan & saudara lain pun ikut tahu jika ISLAM satu-satunya yang TERBUKTI BENAR... MARI KITA SALING INGAT MENGINGATI SESAMA INSAN AGAR LEBIH BANYAK LAGI SAUDARA KITA YANG TAHU JIKA CUMA ISLAM SAJA SATU-SATUNYA AGAMA YANG TERBUKTI BENAR. ❥♡♥ SǚBћäήΔƖƖƋђ ❤♡❥ SAMPAIKANLAH MESKI CUMA 1 AYAT❤♡❥ ♥♡♥ … Δ|Ħǎ♍ϑǙ|Ĩ||åђ … ♥♡♥ Segala puji Cuma bagi Allah saja Wassalaamu’alaikum!

Masa Berlalu